Możliwości zastosowania metody Kansei Engineering w projektowaniu usług on-line dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Możliwości zastosowania metody Kansei Engineering w projektowaniu usług on-line dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym

Abstrakt

W artykule przedstawiono problematykę projektowania usług on-line dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Zaprezentowano ogólne zalecenia oraz praktyczne zasady dotyczące ich projektowania. Wymieniono główne czynniki wpływające na efektywność wykorzystywania interaktywnych form współpracy z różnymi grupami użytkowników. Jednocześnie wskazano na możliwość przeciwdziałania problemowi wykluczenia cyfrowego poprzez zastosowanie metody Kansei Engineering w projektowaniu usług on-line.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Interfejs użytkownika. Kansei w praktyce 2011 strony 88 - 96
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Ludwiszewski B., Redlarski K., Wachowicz J.: Możliwości zastosowania metody Kansei Engineering w projektowaniu usług on-line dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym// Interfejs użytkownika. Kansei w praktyce 2011/ ed. eds. Sikorski M., Marasek K. Warszawa: Wydawnictwo PJWSK, 2011, s.88-96
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 33 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi