Możliwości zastosowania nowoczesnych metod zarządzania w publicznej szkole wyższej. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Możliwości zastosowania nowoczesnych metod zarządzania w publicznej szkole wyższej.

Abstrakt

Artykuł dotyczy możliwości zaadoptowania nowoczesnych metod zarządzanie w szkolnictwie wyższym. Koncepcja zarządzania opartego na wiedzy, dobrze znana biznesie może być zastosowana na uniwersytetach. Podkreślano istotność planowania strategicznego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Problemy organizacji i zarządzania w instytucjach edukacyjnych. strony 25 - 32
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Szuwarzyński A.: Możliwości zastosowania nowoczesnych metod zarządzania w publicznej szkole wyższej.// Problemy organizacji i zarządzania w instytucjach edukacyjnych. / ed. D.Fic. Zielona Góra: Uniw. Zielonogór., 2003, s.25-32
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi