Możliwości zmniejszania segregacji - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Możliwości zmniejszania segregacji

Abstrakt

Przemysł spożywczy obok przemysłu chemicznego i farmaceutycznego, jest największym producentem i przetwórcą materiałów sypkich. Procesowi przetwarzania tych materiałów stale towarzyszy segregacja. Poznanie czynników wpływających na segregację umożliwia podjęcie działań minimalizujących jej skutki. W każdym rodzaju segregacji najefektywniejszą metodą minimalizowania segregacji jest ujednorodnienie materiału. Istnieją też metody właściwe tylko dla określonych procesów obróbki i typów stosowanych urządzeń. W większości są one jakościowe lub empiryczne

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego nr T. 20/37, strony 90 - 92,
ISSN: 0867-793X
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Kosmowski M.: Możliwości zmniejszania segregacji// Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego. -Vol. T. 20/37., nr. nr 2 (2010), s.90-92
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi