Multi-Criteria Early Warning System Against Enteprise Bankruptcy Risk - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Multi-Criteria Early Warning System Against Enteprise Bankruptcy Risk

Abstrakt

W artykule tym autor porównuje skuteczność opracowanego przez niego wielokryterialnego systemu wczesnego ostrzegania firm z tradycyjnym modelem analizy dyskryminacyjnej prognozowania upadłości. System wczesnego ostrzegania oparty został na metodzie logiki rozmytej. Badania te są jedną z pierwszych prób na świecie wykorzystania logiki rozmytej w prognozowaniu zagrożenia bankructwem firm. Uzyskane wyniki świadczą o dużym potencjale tej metody.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF FINANCE AND ECONOMICS strony 141 - 154,
ISSN: 1450-2887
Język:
angielski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Korol T.: Multi-Criteria Early Warning System Against Enteprise Bankruptcy Risk// INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF FINANCE AND ECONOMICS. -., nr. Iss. 61 (2011), s.141-154
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 59 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi