Multibody and electromechanical modelling in dynamic balancing of mechanisms for mechanical and electromechanical systems - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Multibody and electromechanical modelling in dynamic balancing of mechanisms for mechanical and electromechanical systems

Abstrakt

Praca prezentuje zagadnienia wspólnego modelowania układu wieloczłonowego i napędu elektrycznego oraz problemy wyrównoważania mechanizmów. Analizowanym układem mechanicznym jest płaski czworobok przegubowy. Analizowany mechanizm zamodelowano jako układ wieloczłonowy z zamkniętymi wielobokami ciał. Do wymuszenia ruchu układu wykorzystano model silnika prądu stałego. Zbadano oddziaływania pomiędzy płytą mocującą czworoboku i otoczeniem. Podjęto się minimalizacji tych oddziaływań. Przeprowadzono równoczesną minimalizację siły i momentu oddziaływania. Minimalizację oddziaływań uzyskano na drodze wyrównoważania elementów mechanizmów. Zaproponowaną metodą wyrównoważania jest alokacja przeciwmas. Wartości parametrów znaleziono na drodze modelowania i optymalizacji numerycznej. Wykazano, że parametry te zależą od przyjętego przebiegu charakterystyki czasowej ruchu wału napędowego. Zbadano wpływ tej charakterystyki dla trzech rodzajów napędów: stałej prędkości obrotowej, stałego momentu zasilającego, modelu dynamiki silnika prądu stałego. Otrzymane wyniki potwierdziły konieczność precyzyjnego, elektromechanicznego modelowania podczas wyznaczania parametrów dla przeciwmas przyszłych mechanizmów.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Solid State Phenomena nr 147-149, strony 339 - 344,
ISSN: 1012-0394
Język:
angielski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Lipiński K.: Multibody and electromechanical modelling in dynamic balancing of mechanisms for mechanical and electromechanical systems// Solid State Phenomena. -Vol. 147-149., (2009), s.339-344
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi