Multicriteria optymization method for yacht design - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Multicriteria optymization method for yacht design

Abstrakt

Artykuł dotyczy optymalizacji wielokryterialnej projektowania innowacyjnego systemu jachtowego w taki sposób by osiągnąć polepszone zachowanie dynamiczne w dowolnych warunkach nawigacji morskiej. W artykule skoncentrowano się na komputerowej symulacji, modelowaniu i optymalizacji matematycznego modelu jachtu w różnych warunkach żeglowania w celu poprawy zdolności manewrowania i zwiększenia szybkości. Przeprowadza się symulację fal morskich i oddziaływania wiatru aby otrzymać realistyczne wyliczenia dynamiki zachowań jachtu podczas nawigacji. Porównuje się różne algorytmy optymalizacji mając na celu zdolność jachtu do minimalizowania zakłóceń wynikających z poruszania się. W czasie eksperymentów symulacyjnych porównano metody: sekwencyjnego programowania kwadratowego, algorytmy genetyczne i Hierarchiczny Analityczny Proces Decyzyjny.

Autorzy (3)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Proceedings of 4th Workshop on European Scientific and Industrial Collaboration WESIC 2003. Miskolc, Hungary, May 28-30 2003 strony 329 - 336
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Van-Uden E., Tiano A., Nascimbene R.: Multicriteria optymization method for yacht design// Proceedings of 4th Workshop on European Scientific and Industrial Collaboration WESIC 2003. Miskolc, Hungary, May 28-30 2003/ ed. T. Toth, P. Bikfalvi, J. Gondri Nagy Miskolc: Univ. Miskolc., 2003, s.329-336
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 82 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi