Multimode, multiparametric surrogate models for fast design of waveguide components. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Multimode, multiparametric surrogate models for fast design of waveguide components.

Abstrakt

Przedstawiona została efektywna technika tworzenia wieloparametrycznych mo-deli zastępczych na podstawie wyników symulacji pełnofalowej przy wykorzy-staniu metody Cauchy`ego wielu zmiennych. Metoda pozwala na automatyczny wy-bór rzędu modelu i minimalizuje liczbę koniecznych analiz pełnofalowych. Te-chnika ta jest wykorzystana do tworzenia modeli uogólnionej macierzy rozpro-szenia.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Lamęcki A., Kozakowski P., Mrozowski M.: Multimode, multiparametric surrogate models for fast design of waveguide components.// / : , 2003,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 6 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi