Multiphase separated polyurethanes studied by micro Raman spectroscopy. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Multiphase separated polyurethanes studied by micro Raman spectroscopy.

Abstrakt

Przedmiotem badań były poliuretany o zawartości 30% segmentów sztywnych,charakteryzujące się obecnością globul i sferolitów. Badania za pomocą mikro Ramana wykazały różny skład chemiczny w wymienionych mikroobszarach. W globulach stwierdzono zanik obecności segmentów giętkich lub ich bardzo znikomą ilość w porównaniu z matrycą i sferolitami.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
MACROMOLECULAR RAPID COMMUNICATIONS nr 24, strony 265 - 268,
ISSN: 1022-1336
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Janik H., Pałys B., Petrovic Z.: Multiphase separated polyurethanes studied by micro Raman spectroscopy. // MACROMOLECULAR RAPID COMMUNICATIONS. -Vol. 24., nr. 3 (2003), s.265-268
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi