Multiple bifurcation in the solution set of the von Karman equations with S^{1}-symmetries - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Multiple bifurcation in the solution set of the von Karman equations with S^{1}-symmetries

Abstrakt

Rozważmy cienką, sprężystą, kołową płytę, położoną na sprężystym podłożu, poddawaną działaniu sił ściskających koncentrycznie wzdłuż jej brzegu. Formy równowagi takiej płyty są rozwiązaniami równań von Karmana z dwoma parametrami określonych na dysku w R^{2}. Są to równania różniczkowe cząstkowe rzędu czwartego. Można je zapisać jako równanie operatorowe F(x,p)=0 w przestrzeniach Höldera, gdzie zmienna x odpowiada formom równowagi płyty, a zmienna p odpowiada parametrom. Pokazałam, że pochodna Frecheta odwzorowania F względem zmiennej x w punkcie (0,p) jest S^{1}-niezmienniczym operatorem Fredholma indeksu zero oraz wymiar jądra tej pochodnej jest co najwyżej cztery. Stosując twierdzenie Crandalla-Rabinowitza udowodniłam, że jeżeli wymiar jądra pochodnej jest trzy, to (0,p) jest punktem bifurkacji radialnych. Co więcej, z punktu (0,p) bifurkują co najmniej dwie gałęzie rozwiązań radialnych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
BULLETIN OF THE BELGIAN MATHEMATICAL SOCIETY-SIMON STEVIN nr 15, strony 109 - 126,
ISSN: 1370-1444
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Janczewska J.: Multiple bifurcation in the solution set of the von Karman equations with S^{1}-symmetries// BULLETIN OF THE BELGIAN MATHEMATICAL SOCIETY-SIMON STEVIN. -Vol. 15, nr. 1 (2008), s.109-126
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 27 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi