Multipoint Boundary Value Problems for ODEs. Part I - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Multipoint Boundary Value Problems for ODEs. Part I

Abstrakt

Praca dotyczy równań różniczkowych z wielopunktowymi liniowymi warunkami brzegowymi. Stosując metodę kwazilinearyzacji, pokazano że odpowiednio skonstruowane ciągi monotoniczne są zbieżne do jedynego rozwiązania omawianego problemu i jest to zbieżność kwadratowa. Otrzymano odpowiednie wyniki dla zagadnień, gdy współczynniki w warunkach brzegowych są wszystkie tego samego znaku.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
APPLICABLE ANALYSIS nr 80, strony 395 - 407,
ISSN: 0003-6811
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Jankowski T.: Multipoint Boundary Value Problems for ODEs. Part I// APPLICABLE ANALYSIS. -Vol. 80., (2002), s.395-407
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi