Multistage optical switching networks - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Multistage optical switching networks

Abstrakt

Ewolucja sieci szkieletowej w kierunku sieci DWDM o dużych szybkościach generuje nowe problemy dla kontynuacji. Ten element funkcjonalny musi także być oparty na technologii optycznej. Dla dużych pojemności nie może on być zrealizowany jako pojedynczy komutator, lecz jako wielosekcyjne pole komutacyjne. W artykule opisano trzy typy komutatorów: komutator światłowodów(FX), komutator długości fal (WSX) i komutator z konwersją długości fal (WIX). Bazując na tych komutatorach rozważono cztery konstrukcje pól komutacyjnych. Możliwości połączeniowe tych pól komutacyjnych określono poprzez zaproponowanie elektronicznych ekwiwalentów tych pól komutacyjnych, dla których te możliwości są dobrze znane.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Journal of Telecommunications and Information Technology strony 21 - 25,
ISSN: 1509-4553
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Kaczmarek S.: Multistage optical switching networks// Journal of Telecommunications and Information Technology. -., nr. 2 (2002), s.21-25
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 6 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi