Musical instrument sound separation methods supported by artificial nueural network decision system - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Musical instrument sound separation methods supported by artificial nueural network decision system

Abstrakt

Rozprawa doktorska (27 czerwica 2006).Celem prowadzonych prac badawczych było opracowanie algorytmów separacji dźwięków instrumentów muzycznych. Dodatkowo dobrano zestaw parametrów tak aby możliwe było wytrenowanie sztucznej sieci neuronowej w celu automatycznego rozpoznawania odseparowanych sygnałów. Zaproponowano również aby algorytm decyzyjny odpowiedzialny za klasyfikacje dźwięków pełnił funkcję automatycznej metody oceny algorytmów separacji, na podstawie wyników rozpoznawania. Podejście to pozwala zbadać skuteczność rozdzielania dźwięków bez potrzeby odnoszenia się do sygnałów źródłowych. W ramach pracy opracowano również nowatorskie metody detekcji częstotliwości podstawowej syganłów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 51 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi