Mutually exclusive aspects of information carried by physical systems: complementarity between local and nonlocal information. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Mutually exclusive aspects of information carried by physical systems: complementarity between local and nonlocal information.

Abstrakt

Wykazano, że lokalna i nielokalna informacja zawarta w mieszanym stanie kwantowym spełnia w paradygmacie odległych laboratoriów swego rodzaju relację komplementarności. Relacja ta ma pewne podobieństwo do zasad nieoznaczoności dla entropii. Zasugerowano, że wprowadzona komplementarność stanowi rozszerzenie pojęcia komplementarności Bohra na układy złożone.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
PHYSICAL REVIEW A nr 68, strony 2230 - 13,
ISSN: 2469-9926
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Oppenheim J., Horodecki K., Horodecki M., Horodecki P., Horodecki R.: Mutually exclusive aspects of information carried by physical systems: complementarity between local and nonlocal information.// PHYSICAL REVIEW A. -Vol. 68., (2003), s.2230-13
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 28 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi