Muzyka jako element twórczy w architekturze na podstawie teorii B. Leitnera. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Muzyka jako element twórczy w architekturze na podstawie teorii B. Leitnera.

Abstrakt

Muzyka pozostaje w głębokiej relacji z innymi dziedzinami w tym w szczególności z architekturą. Treść artykułu przedstawia praktyczne wykorzystanie nietypowego dla kształtowania przestrzeni medium - dźwięku w procesie projektowym. Wykorzystanie muzyki (dźwięku) daje możliwość swobodnego kreowania przestrzeni między innymi zmiany funkcji, formy zewnętrznej, kształtowania komunikacji. Ujęta problematyka może być cenna również dla kształtowania i rehabilitacji przestrzeni z pomocą tego narzędzia. Referat stanowi przykład wykorzystania teorii i prac badawczych do konkretnych praktycznych działań.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Borucka J.: Muzyka jako element twórczy w architekturze na podstawie teorii B. Leitnera. // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria:. Architektura.. -Vol. Z. 44., (2006), s.17-22
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 35 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi