N-point estimators of the Instantaneous Complex Frequency - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

N-point estimators of the Instantaneous Complex Frequency

Abstrakt

In this paper estimators of the instantaneous complex frequency (ICF) are presented and discussed. The differential approach for the estimation of the ICF is used, therefore the estimators are based on maximally flat N-point FIR filters: differential and delay. The investigation of the filter performance includes static characteristics of ICF estimation and the error of the ICF estimation in the discrete frequency domain.W pracy omówione zostały estymatory zepolonej puslacji chwilowej (ICF). Ze względu na zastosowanie różnicowego podejścia do estymacji ICF, estymatory opierają się na filtrach: różniczkujący i opóźniającym. Przeanalizowane zostały charakterystyki statyczne estymaty ICF oraz błąd estymacji ICF w dziedzinie częstotliwości.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
XV Poznań Telecommunications Workshop, Poznań, 9 December 2011 strony 48 - 51
Język:
angielski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Świder K., Papaj M.: N-point estimators of the Instantaneous Complex Frequency// XV Poznań Telecommunications Workshop, Poznań, 9 December 2011/ ed. Faculty of Electronics and Telecommunications at Poznan University of Technology. Poznań: , 2011, s.48-51
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 28 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi