Na granicy wody i lądu – pojęcie niebieskiej przestrzeni urbanistycznej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Na granicy wody i lądu – pojęcie niebieskiej przestrzeni urbanistycznej

Abstrakt

Obecnie obserwuje się wzrost zainteresowania projektowaniem urbanistycznym i architektonicznym z wykorzystaniem wody lub wręcz projektowania nowych terenów miejskich na obszarach wodnych. Sposób postrzegania strefy graniczenia wody i lądu w mieście ulega transformacji, a związek między tymi dwoma tkankami – znacznemu zacieśnieniu, w skutek czego w ostatnim dziesięcioleciu zaczęło kształtować się pojęcie niebieskich przestrzeni miejskich. Wciąż jednak pozostaje ono niejednoznaczne, kształtując się wraz ze wzrostem świadomości dotyczącym rozwoju przestrzeni na styku lądu i wody i wymaga usystematyzowania. W artykule nakreślono genezę pojęcia, a także zestawiono figurujące w literaturze przedmiotu definicje niebieskiej przestrzeni. Przeprowadzając ich analizę wyróżniono trzy charakterystyczne aspekty tego zagadnienia, jakim jest aspekt przestrzenny, środowiskowy i społeczny. W kontekście powyższych przeprowadzono syntezę zgromadzonych danych bibliograficznych prowadzącą do zgłębienia istoty niebieskiej przestrzeni oraz wyszczególnienia jej ogólnej charakterystyki. Wśród jej uniwersalnych cech wyróżniono obecność wody powierzchniowej w różnym stopniu w danej przestrzeni lub też jej silne oddziaływanie na daną przestrzeń, charakter miejski przestrzeni, a także istotne oddziaływania unikalnych cech tkanki wodnej na jej użytkowników. Przeprowadzona analiza pozwoliła na sformułowanie szczegółowej i wiarygodnej definicji niebieskiej przestrzeni uzupełniającej dotychczasowy stan literatury

Cytowania

 • 0

  CrossRef

 • 0

  Web of Science

 • 0

  Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 29 razy

Licencja

Copyright (Sopocka Szkoła Wyższa, Sopot, Polska)

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Opublikowano w:
Przestrzeń Ekonomia Społeczeństwo strony 11 - 25,
ISSN: 2299-1263
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Breś J.: Na granicy wody i lądu – pojęcie niebieskiej przestrzeni urbanistycznej// Przestrzeń Ekonomia Społeczeństwo -,nr. 14/II/2018 (2018), s.11-25
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.23830/14/ii/2018/1125
Bibliografia: test
 1. Brand D., Bluespace: a typological matrix for port cities, "Urban Design In- ternational" 2007, nr 12. otwiera się w nowej karcie
 2. Britton E., Kindermann G.,Domegan Ch., Carlin C., Blue care: a systematic review of blue space interventions for health and wellbeing, "Health Promo- tion International" 2018. otwiera się w nowej karcie
 3. Burda I., Kształtowanie połączeń lądu i wody na terenach poprzemysłowych, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2015.
 4. Foley R., Kistemann T., Blue space geographies: Enabling health in place, "Health&Place", 2015. otwiera się w nowej karcie
 5. Gascon, M., Triguero-Mas, M., Martinez, D., Mental health benefits of longterm exposure to residential green and blue spaces: A systematic review, "Interna- tional Journal of Environmental Research and Public Health" 2015, nr 12. otwiera się w nowej karcie
 6. Gledhill D., James P., Rethinking Urban Blue Spaces from a Landscape Per- spective: Species, scale and the human element, "Salzburger Geographische Arbeiten" 2008 nr 42. otwiera się w nowej karcie
 7. Grellier J., White M.P., Albin M., BlueHealth: a study programme protocol for mapping and quantifying the potential benefits to public health and well- being from Europe's blue spaces, "BMJ Open" 2017, nr 7. otwiera się w nowej karcie
 8. Haeffner M., Jackson-Smith D., Buchert M., Accessing blue spaces: Social and geographic factors structuring familiarity with, use of, and appreciation of urban waterways, "Landscape and Urban Planning", 2017 nr 167. otwiera się w nowej karcie
 9. Ioja I., et al., Integrating urban blue and green areas based on historical evi- dence, "Urban Forestry & Urban Greening", 2018 nr 34.
 10. Nyka L., Architektura i woda -przekraczanie granic, Wydawnictwo Poli- techniki Gdańskiej, Gdańsk 2013.
 11. Pancewicz A., Rzeka w krajobrazie miasta, Wydawnictwo Politechniki Ślą- skiej, Gliwice 2004.
 12. Pearson A.L., Bottomley R., Chambers T., Measuring Blue Space Visibility and 'Blue Recreation' in the Everyday Lives of Children in a Capital City, "In- ternational Journal of Environmental Research and Public Health" 2017, nr 14. otwiera się w nowej karcie
 13. Raimbault, M., Dubois, D., Urban soundscapes: Experiences and knowledge, "Cities" 2005, nr 22(5). otwiera się w nowej karcie
 14. Taufen Wessells A., Urban Blue Space and "The Project of the Century": Do- ing Justice on the Seattle Waterfront and for Local Residents, "Buildings" 2014, nr 4. otwiera się w nowej karcie
 15. Tołwiński T., Urbanistyka t. III, PWN, Warszawa 1963.
 16. Völker, S., Kistemann, T., The impact of blue space on human health and well-being-Salutogenetic health effects of inland surface waters: A review, "International Journal of Hygiene and Environmental Health" 2011, 214. otwiera się w nowej karcie
 17. Völker, S., Matros J., Claßen T., Determining urban open spaces for health- related appropriations: a qualitative analysis on the significance of blue space, "Environmental Earth Sciences", 2016, nr 75. otwiera się w nowej karcie
 18. Zaremba P., Urbanistyka miast portowych, PWN, Szczecin 1962. Informacje o autorze mgr inż. arch. Justyna Breś, Katedra Urbanistyki i Planowania Regionalnego Wydział Architektury, Politechnika Gdańska, Polska email: justyna.bres@gmail.com
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 68 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi