Nadzorowanie drgań procesów obróbkowych z wykorzystaniem zmiennej losowo prędkości obrotowej wrzeciona - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nadzorowanie drgań procesów obróbkowych z wykorzystaniem zmiennej losowo prędkości obrotowej wrzeciona

Abstrakt

W pracy proponuje się nadzorowanie drgań narzędzia podczas obróbki szybkościowej smukłym frezem kulistym, za pomocą zmiennej prędkości obrotowej wrzeciona w generowanych losowo chwilach czasu. Badania na maszynie Alcera Gambin 120CR wykazały praktyczne uzasadnienie proponowanej metody nadzorowania.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Projektowanie Mechatroniczne : Zagadnienia wybrane strony 81 - 88
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Kaliński K., Galewski M.: Nadzorowanie drgań procesów obróbkowych z wykorzystaniem zmiennej losowo prędkości obrotowej wrzeciona// Projektowanie Mechatroniczne : Zagadnienia wybrane/ ed. pr. zbior. pod red. T. Uhla. Kraków: Zesp. Mechatron. Komit. Bud. Masz. PAN ; Kated. Robotyki i Mechatron. AGH, 2006, s.81-88
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi