Nadzorowanie ruchu 2-kołowej platformy mobilnej z zastosowaniem sterowania optymalnego przy energetycznym wskaźniku jakości - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nadzorowanie ruchu 2-kołowej platformy mobilnej z zastosowaniem sterowania optymalnego przy energetycznym wskaźniku jakości

Abstrakt

W pracy przedstawiono oryginalną metodę nadzorowania ruchu 2-kołowej platformy mobilnej. Przez nadzorowanie rozumie się zespół działań zmierzających do minimalizacji błędów położenia i prędkości, jakie powstają podczas realizacji zadanej trajektorii ruchu. Podczas ruchu 2-kołowa platforma mobilna jest skrępowana niecałkowalnymi więzami kinematycznymi. Ograniczenia te zmniejszają ruchliwość analizowanego układu. W celu rozwiązania zagadnienia dynamiki, w pracy posłużono się formalizmem równań Appella-Gibbsa. Dostosowano metodę sterowania optymalnego przy energetycznym wskaźniku jakości do obiektu silnie nieliniowego, jakim jest 2-kołowa platforma mobilna. W celu dokonania oceny skuteczności proponowanej metody nadzorowania posłużono się metodami symulacji komputerowej, na bazie autorskich programów komputerowych. Ponadto, przeprowadzono badania eksperymentalne z wykorzystaniem 2-kołowej platformy mobilnej własnej konstrukcji.

Autor (1)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 37 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi