Najczęstsze problemy stwierdzane w ramach audytów trzeciej strony w mniejszych organizacjach - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Najczęstsze problemy stwierdzane w ramach audytów trzeciej strony w mniejszych organizacjach

Abstrakt

Artykuł ten ma na celu przedstawienie wyników badań dotyczących najistotniejszych problemów, jakie występują w SZJ małych organizacji (zatrudniających mniej niż 50 pracowników) w trakcie audytów certyfikacyjnych (tzw. trzeciej strony). Identyfikacja tych problemów oraz oczekiwań małych organizacji odnośnie do systemów jakości, stanowiła cel szerszych badań przeprowadzonych przez autora. W wyniku tych analiz opracowana została kompleksowa, bazująca na zasadach zarządzania procesowego metodyka służąca nie tylko, samodzielnemu wdrażaniu systemu jakości, ale także umożliwiająca jego diagnozę i skuteczne funkcjonowanie.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Innowacyjne i jakościowe aspekty w zarządzaniu operacyjnym strony 117 - 126
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Grudowski P.: Najczęstsze problemy stwierdzane w ramach audytów trzeciej strony w mniejszych organizacjach// W : Innowacyjne i jakościowe aspekty w zarządzaniu operacyjnym/ ed. A.M. Lis, G. Zieliński Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2014, s.117-126
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 31 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi