Nanocrystalline undoped ceria oxygen sensor. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nanocrystalline undoped ceria oxygen sensor.

Abstrakt

W pracy przedstawiono wyniki badań struktury i elektrycznych właściwości nanokrystalicznego czujnika na bazie niedomieszkowanego tlenku ceru. Zbadano wpływ ciśnienia parcjalnego tlenu na rezystancję cienkowarstwowego tlenku ceru. Konduktancja tlenku ceru w zakresie stężeń tlenu od 10ppm do 100% ma charakter eksponecjalny z parametrem -0.25. Zbadano szybkość odpowiedzi oraz wpływ dwutlenku azotu oraz dwutlenku siarki na odpowiedź czujnika.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL nr 95, strony 73 - 77,
ISSN: 0925-4005
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Jasiński P., Suzuki T., Anderson H.: Nanocrystalline undoped ceria oxygen sensor. // SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL. -Vol. 95., (2003), s.73-77
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 39 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi