Nanometer structural columns and frustration of magnetic ordering in Nb12O29 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nanometer structural columns and frustration of magnetic ordering in Nb12O29

Abstrakt

Dyskutowana jest synteza i właściwości magnetyczne tlenku niobu Nb12O29. Polimorfizm Nb12O29 przejawia się występowaniem dwóch faz: jednoskośnej i ortorombowej. Pomiar podatności magnetycznej pokazuje, że faza jednoskośna wykazuje antyferromagnetyczne przejście ok. 12K.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Anderson E., Klimczuk T., Miller V., Zandbergen H., Cava R.: Nanometer structural columns and frustration of magnetic ordering in Nb12O29// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 6 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi