Nanoparticles Preparation Using Microemulsion Systems - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nanoparticles Preparation Using Microemulsion Systems

Abstrakt

W rozdziale opisano otrzymywanie nanocząstek za pomocą metody mikroemulsyjnej oraz wpływ parametrów reakcji na powstawanie nanocząstek. Omówiono różne rodzaje struktur bimetalicznych - rdzeń-otoczka i stopowe.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Microemulsions an introducion to properties and applications strony 229 - 250
Język:
angielski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Zielińska-Jurek A., Reszczyńska J., Grabowska E., Zaleska-Medynska A.: Nanoparticles Preparation Using Microemulsion Systems// Microemulsions an introducion to properties and applications/ ed. ed. Reza Najjar. : INTECH, 2012, s.229-250
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 29 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi