Napędy hydrostatyczne jako maszyny bezpieczne i energooszczędne - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Napędy hydrostatyczne jako maszyny bezpieczne i energooszczędne

Abstrakt

Projektanci i producenci napędu hydrostatycznego nie dysponują możliwością dokładnego określania jego sprawności energetycznej zmieniającej się szeroko w polu pracy napędzanego urządzenia a więc w pełnym zakresie zmiany prędkości i obciążenia silnika hydraulicznego oraz lepkości zastosowanego czynnika roboczego. Dotyczy to zarówno określania strat i sprawności maszyn wyporowych (pompy i silnika hydraulicznego) zastosowanych w układzie napędowym jak i strat i sprawności energetycznej wynikających z zastosowanej struktury sterowania silnika. Zainstalowana moc napędu jest w związku z tym zbyt duża. Proponuje się zastosowanie metody opartej na ocenie współczynników ki strat energetycznych w pompie, silniku hydraulicznym i w całym układzie. Współczynniki te umożliwiają ocenę sprawności pompy, silnika i układu oraz pola pracy układu o wybranej strukturze sterowania silnika. Metoda jest dokładna w założeniu i prosta w zastosowaniu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Napędy i Sterowanie strony 74 - 79,
ISSN: 1507-7764
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Paszota Z.: Napędy hydrostatyczne jako maszyny bezpieczne i energooszczędne// NAPĘDY I STEROWANIE - MIESIĘCZNIK TECHNICZNO-INFORMACYJNY. -., nr. nr 1(141) (2011), s.74-79
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 30 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi