Napędy z maszynami indukcyjnymi zasilanymi z przekształtnika prądu - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Napędy z maszynami indukcyjnymi zasilanymi z przekształtnika prądu

Abstrakt

Monografia dotyczy bezczujnikowego sterowania maszyną indukcyjną zasilaną z przekształtnika prądu. W kolejnych rozdziałach przedstawiono modele matematyczne układu napędowego zasilanego z przekształtnika prądu. W monografii przedstawiono szczegółowe wyprowadzenia modeli multiskalarnych wraz z zamieszczeniem struktur układów regulacji. W bezczujnikowym układzie regulacji wykorzystano Obserwator Prędkości Kątowej Krzemińskiego. Przedstawiono budowę oraz dobór parametrów układu napędowego z przekształtnikiem prądu. Dokonano analizy stabilności układu napędowego w zależności od zmiany parametrów (indukcyjności dławika i pojemności kondensatorów wyjściowych). Wskazano miejsca pomiarów napięć i prądu w układzie napędowym oraz zaprezentowano metodę eliminacji przepięć na tranzystorach. W celu weryfikacji zaproponowanych rozwiązań przeprowadzono badania symulacyjne i eksperymentalne.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Morawiec M.: Napędy z maszynami indukcyjnymi zasilanymi z przekształtnika prądu. Gdańsk: Wydaw. PG, 2010.124 s. ISBN 978-83-7348-332-3
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 27 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi