Napięcia zakłóceń w obwodach łączników półprzewodnikowych. III Krajowe Sympozjum Kompatybilność Elektromagnetyczna w Elektrotechnice i Elektronice, EMC´03. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Napięcia zakłóceń w obwodach łączników półprzewodnikowych. III Krajowe Sympozjum Kompatybilność Elektromagnetyczna w Elektrotechnice i Elektronice, EMC´03.

Abstrakt

W artykule została przedstawiona metoda określania napięć zakłóceń powstających w wyniku zaburzeń powodowanych pracą łączników półprzewodnikowych. Podstawą opracowanej metody jest założenie, że napięcia określone są przy użyciu układu pomiarowego o znormalizowanych parametrach.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ, SERIA: ELEKTRYKA nr 927, strony 39 - 48,
ISSN: 0374-4817
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Fagiewicz K.: Napięcia zakłóceń w obwodach łączników półprzewodnikowych. III Krajowe Sympozjum Kompatybilność Elektromagnetyczna w Elektrotechnice i Elektronice, EMC´03.// ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ, SERIA: ELEKTRYKA. -Vol. 927., nr. 100 (2003), s.39-48
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi