Napowietrzanie w oczyszczalni ścieków - od modelu do sterowania - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Napowietrzanie w oczyszczalni ścieków - od modelu do sterowania

Abstrakt

W artykule przedstawiono dynamiczny model instalacji napowietrzającej, a następnie opracowano nieliniowy predykcyjny układ sterowania tym obiektem. Przedstawiono wyniki sterowania instalacją pracującą w oczyszczalni ścieków w Kartuzach.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Napędy i Sterowanie strony 73 - 78,
ISSN: 1507-7764
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Piotrowski R.: Napowietrzanie w oczyszczalni ścieków - od modelu do sterowania// NAPĘDY I STEROWANIE - MIESIĘCZNIK TECHNICZNO-INFORMACYJNY. -., nr. nr 2 (2011), s.73-78
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 84 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi