Naprężenia i odkształcenia podkładów podłogowych na bazie siarczanu wapnia warunkujące występowanie przerw dylatacyjnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Naprężenia i odkształcenia podkładów podłogowych na bazie siarczanu wapnia warunkujące występowanie przerw dylatacyjnych

Abstrakt

Artykuł stanowi kompendium wiedzy z zakresu stosowania anhydrytowych podkładów podłogowych, wytycznych co do wyznaczania przerw dylatacyjnych oraz przyczyn powstawania ewentualnych spękań.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Monografie Technologii Betonu. Tom 2 strony 529 - 546
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Kurpińska M., Wcisło A.: Naprężenia i odkształcenia podkładów podłogowych na bazie siarczanu wapnia warunkujące występowanie przerw dylatacyjnych// Projektowanie Mechatroniczne : zagadnienia wybrane/ ed. Piotr Kijowski Kraków: Stowarzyszenie Producentów Cementu, 2018, s.529-546
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi