Naprężenia w strefie włazu wyczystkowego w stalowym pionowymzbiorniku walcowym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Naprężenia w strefie włazu wyczystkowego w stalowym pionowymzbiorniku walcowym

Abstrakt

Przeprowadzono analizę stanu naprężeń w rejonie włazu wyczystkowego zbiornika na ropę naftową. Włazy takie, niezbędne do usuwania osadów z dna zbiornika muszą być zlokalizowane w polączeniu walcowego płaszcza z płaskim dnem zbiornika a więc w strefie największych zaburzeń błonowej pracy konstrukcji

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Problemy naukowo-badawcze budownictwa. T. 6, Badawczo-projektowe zagadnienia w budownictwie strony 385 - 392
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Ziółko J., Mikulski T., Supernak E.: Naprężenia w strefie włazu wyczystkowego w stalowym pionowymzbiorniku walcowym// Problemy naukowo-badawcze budownictwa. T. 6, Badawczo-projektowe zagadnienia w budownictwie/ ed. pr. zbior. pod red. A. Łapko, M. Broniewicza, J. A. Prusiel ; Polska Akademia Nauk Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej. Białystok: Wydaw. Politech. Białost., 2008, s.385-392
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 28 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi