Naprężeniowe pękanie korozyjne symulowanych stref wpływu ciepła złączy spawanych stali dulpeks - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Naprężeniowe pękanie korozyjne symulowanych stref wpływu ciepła złączy spawanych stali dulpeks

Abstrakt

Przedstawiono wyniki badań podatności do naprężeniowego pękania korozyjnego symulowanych stref wpływu ciepła złączy sapwanych stali austenityczno-ferrytycznych typu dupleks 2205. Strukltury SWC otrzymano na oprowym symluatorze cykli cieplnych. Testy korozyjne przeprowadzono metodą rozciągania przy niewielkiej szybkości odkształcenia w środowisku wrzącego roztworu MgCl2.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria Materiałowa nr 24, strony 731 - 733,
ISSN: 0208-6247
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Łabanowski J., Krzysztofowicz K., Ossowska A.: Naprężeniowe pękanie korozyjne symulowanych stref wpływu ciepła złączy spawanych stali dulpeks// Inżynieria Materiałowa. -Vol. 24., nr. 6 (2003), s.731-733
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi