Naprężeniowe pękanie korozyjne złączy spawanych nowego stopu Al-Mg ALUSTAR - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Naprężeniowe pękanie korozyjne złączy spawanych nowego stopu Al-Mg ALUSTAR

Abstrakt

Wykonano pomiary wytrzymałości na rozciąganie, wydłużenia, czasu do zniszczenia, przewężenia i energii zniszczenia stopu rozciąganego z małą szybkością w powietrzu i 3,5 roztworze NaCl. Oceniono podatność złączy spawanych na korozję naprężeniową oraz możliwość zastosowania stopu ALUSTAR w budowie jednostek pływających.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Rudy i Metale Nieżelazne nr 47, strony 438 - 439,
ISSN: 0035-9696
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Czechowski M., Zieliński A., Chrzanowski J.: Naprężeniowe pękanie korozyjne złączy spawanych nowego stopu Al-Mg ALUSTAR// Rudy i Metale Nieżelazne. -Vol. 47., nr. 9 (2002), s.438-439
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 29 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi