Narrowband Transmission Quality in Presence of Modified IEEE 802.15.4a UWB Signal - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Narrowband Transmission Quality in Presence of Modified IEEE 802.15.4a UWB Signal

Abstrakt

Publikacja przedstawia opis stanowiska laboratoryjnego użytego do badania wpływu zakłóceń impulsowych na jakość odbioru sygnałów wąskopasmowych. Przedstawione zostały przykładowe wyniki pomiaru jakości transmisji wąskopasmowych wraz z wykazaniem, że modyfikacja widma zakłócającego sygnału IR UWB powoduje poprawę jakości odbioru sygnałów wąskopasmowych.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne strony 1683 - 1688,
ISSN: 1230-3496
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Sadowski J., Katulski R.: Narrowband Transmission Quality in Presence of Modified IEEE 802.15.4a UWB Signal// Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., nr. Nr 11 (2010), s.1683-1688
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1109/icuwb.2011.6058870
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi