Narzędzia analityczne do oznaczania poziomów emisji związków organicznych emitowanych z elementów wyposażenia pomieszczeń zamkniętych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Narzędzia analityczne do oznaczania poziomów emisji związków organicznych emitowanych z elementów wyposażenia pomieszczeń zamkniętych

Abstrakt

Według danych literaturowych statystyczny dorosły człowiek spędza w pomieszczeniach zamkniętych (budynkach mieszkalnych, budynkach biurowych, budynkach użyteczności publicznej itd.) do 90% czasu swojego życia. Jakość powietrza w pomieszczeniach zamkniętych, charakteryzujących się małą cyrkulacją powietrza, może być znacznie gorsza od jakości powietrza zewnętrznego (atmosferycznego). Występowanie w powietrzu wewnętrznym szerokiego spektrum związków organicznych w tym także takich, którym udowodniono szkodliwe działanie na organizm człowieka, wynika między innymi z emisji tych związków z materiałów budowlanych (cegły, pustaki, tynk, farby, lakiery), bądź też z elementów wyposażenia pomieszczenia zamkniętego (urządzenia elektroniczne, meble, wykładziny i dywany, panele podłogowe, płyty drewnopochodne itp.). Ze względu na znaczną ilość w środowisku wewnętrznym potencjalnych źródeł emisji niebezpiecznych związków chemicznych, w różnego typu laboratoriach zarówno badawczych jak i kontrolnych (działających bezpośrednio u producentów określonych typów materiałów stosowanych w budownictwie i przemyśle, materiałów instalacyjnych i wykończeniowych) prowadzone są badania ukierunkowane na oszacowanie wielkości strumienia emisji związków chemicznych z grupy lotnych oraz średnio lotnych związków organicznych emitowanych z różnego rodzaju materiałów wewnętrznych. Ustalenie oraz kontrolowanie wielkości emisji związków organicznych emitowanych z różnego typu źródeł oraz mających wpływ na wielkość emisji tych związków jest kluczowym elementem w procesie kształtowania i oceny jakości powietrza wewnętrznego oraz podejmowania działań na rzecz poprawy jakości tego powietrza w budynkach mieszkalnych oraz biurowych. W trakcie wystąpienia zostaną przedstawione informacje literaturowe na temat rozwiązań konstrukcyjnych i obszarów zastosowania urządzeń oraz technik analitycznych przeznaczonych do oznaczania wielkości strumienia emisji związków organicznych do których należą: • stacjonarne testowe komory emisyjne, • miniaturowe celki do pomiaru emisji (Field and Laboratory Emission Cell - FLEC), • próbniki pasywne, • technika bezpośredniej termicznej desorpcji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Nauka i przemysł : metody spektroskopowe w praktyce nowe wyzwania i możliwości strony 13 - 14
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Marć M., Zabiegała B., Namieśnik J.: Narzędzia analityczne do oznaczania poziomów emisji związków organicznych emitowanych z elementów wyposażenia pomieszczeń zamkniętych// W : Nauka i przemysł : metody spektroskopowe w praktyce nowe wyzwania i możliwości/ ed. praca zbiorowa pod red. Z. Hubickiego. Lublin: , 2013, s.13-14
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 50 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi