Narzędzia zarządzania operacyjnego w działaniach kryzysowych przedsiebiorstw - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Narzędzia zarządzania operacyjnego w działaniach kryzysowych przedsiebiorstw

Abstrakt

W niniejszym opracowaniu zaprezentowano podstawowe aspekty związane z wykorzystaniem narzędzi zarzadzania operacyjnego w przedsiębiorstwach. Autorzy odnieśli się do w tym przypadku do podejmowanych przez podmioty działań kryzysowych. Tego typu podejście stanowić może interesujące połączenie obszarów zarządzania co w dalszej konsekwencji może mieć wpływ na zwiększenie efektywności podejmowanych działań

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. - T. I strony 350 - 357
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Zieliński G., Starosta A.: Narzędzia zarządzania operacyjnego w działaniach kryzysowych przedsiebiorstw// W : Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. - T. I/ ed. Ryszard Knosala Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2015, s.350-357
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 34 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi