Nascent entrepreneurship and the role of self-efficacy - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nascent entrepreneurship and the role of self-efficacy

Abstrakt

Celem artykułu jest opisanie roli, jaką w tworzeniu nowej firmy pełni poczucie własnej skuteczności. W pierwszej części artykułu opisane są źródła poczucia samoskuteczności oraz jego następstwa w oparciu o teorię Bandury. W drugiej części artykułu opisane jest rozróżnienie pomiędzy ogólnym poczuciem samoskuteczności a poczuciem samoskuteczności w kontekście przedsiębiorczości (ESE). Autorzy przedstawiają teoretyczne i metodologiczne aspekty wykorzystania ESE w badaniach dotyczących intencji założenia firmy u preprzedsiębiorców.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
angielski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Zięba K., Ziemiański P.: Nascent entrepreneurship and the role of self-efficacy// Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka.. -., nr. nr 1 (2012), s.27-36
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 41 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi