Nauczanie geotechniki - cele i wyzwania - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nauczanie geotechniki - cele i wyzwania

Abstrakt

Porównano stopnie i systemy kształcenia w zakresie geotechniki realizowane w kraju i za granicą oraz formy nauczania nowego zawodu inżynier geotechnik. Porównano zakresy programowe nauczania geotechniki za granicą oraz w sześciu wybranych uczelniach krajowych na 3 kierunkach studiów: budownictwo, inżynieria środowiska, górnictwo i geologia. Uwypuklono rolę komputerów, internetu i nauczania interaktywnego w edukacji geotechnicznej. Wskazano aktualne krajowe potrzeby edukacyjne w zakresie geotechniki.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria i Budownictwo nr R. 52, strony 339 - 342,
ISSN: 0021-0315
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Zadroga B., Gwizdała K., Garbulewski K.: Nauczanie geotechniki - cele i wyzwania// Inżynieria i Budownictwo. -Vol. R. 52., nr. nr 6 (2006), s.339-342
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 46 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi