Nauczanie polityki pieniężnej na studiach wyższych - przykłady rozwiązań - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nauczanie polityki pieniężnej na studiach wyższych - przykłady rozwiązań

Abstrakt

Jednym ze sposobów efektywnego nauczania polityki pieniężnej na studiach wyższych jest wykorzystanie studium przypadku. W artykule zaproponowano kilka przykładowych, możliwych do realizacji na ćwiczeniach, zadań opartych na tej metodzie. Te ćwiczenia nastawione są na pracę zespołową. Uczą samodzielnego wyciągania wniosków oraz obrazują związki przyczynowo-skutkowe niezbędne do pełnego zrozumienia materiału. Dodatkowo nabyte przez uczniów umiejętności stanowią przyczynek do lepszego zrozumienia źródeł i dokumentów o podłożu analitycznym (w szerokim rozumieniu: dokumentów zawierających analizy modelowane, ale również dane, schematy, wykresy, komentarze) na dalszym etapie nauki oraz szybszego rozwoju kompetencji zawodowych

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA nr 3, wydanie 5, strony 82 - 103,
ISSN: 2300-5254
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Tura K., Szyszko M.: Nauczanie polityki pieniężnej na studiach wyższych - przykłady rozwiązań// STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA. -Vol. 3., iss. 5 (2015), s.82-103
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi