Nauczanie urbanistyki dla architektów - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nauczanie urbanistyki dla architektów

Abstrakt

Nauczanie urbanistyki na polskich wydziałach architektury prowadzone jest głównie na politechnikach. Program nauczania tego przedmiotu tkwi głęboko nie tylko w modernizmie, ale jescze w poprzedniej epoce systemu polityczno-ekonomicznego. Obecne czasy wymagają zdecydowanej zmiany wytycznych nauczania urbanistyki i planowania przestrzennego. Młody architekt by na trudnym rynku pracy skutecznie konkurować musi nabyć w trakcie studiów umiejętnosci nie tylko rozumienia kontekstu miasta jako formy przestrzennej. Musi umieć rozumieć miasto jako strukturę społeczno-przestrzenną oraz ekonomiczno-prawną. Tak postawiony problem architekt jako menager, a nie jedynie arysta-twórca wprowadza do podstawowego wykształcenia arhitektów jako równie ważne przedmioty z zakresu planistyki. Zespół Zakładu Rozwóju Miasta na Wydziale Architektury Politechniki Gdańkiej od 10 lat pracuje nad nowoczesnym programem nauczania urbanistyki. Duże szanse na wprowadzadzenie zmian daje reforma programowa związana z procesem bolońskim.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Nauka, architektura, edukacja strony 59 - 64
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Lorens P., Rembarz G., Sas-Bojarska A., Załuski D.: Nauczanie urbanistyki dla architektów// Nauka, architektura, edukacja/ ed. redakcja naukowa Jadwiga C. Żarnowiecka, Aleksander Owerczuk. Białystok: Wydział Architektury Politechniki Białostockiej, 2006, s.59-64
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 27 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi