Nawierzchnie podatne i półsztywne. porównanie katalogów typowych konstrukcji - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nawierzchnie podatne i półsztywne. porównanie katalogów typowych konstrukcji

Abstrakt

Niniejszy artykuł przedstawia porównanie typowych nawierzchni z Austrii, Niemiec i Francji z katalogiem polskim. Omówiono i porównano wyznaczanie ruchu projektowego, standardowe osie porównawcze, długości okresów projektowych, sposoby ulepszania podłoża, podbudowy i warstwy asfaltowe. Przedstawiono porównanie grubości nawierzchni katalogowych na podbudowach z kruszyw łamanych niezwiązanych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Magazyn Autostrady strony 112 - 120,
ISSN: 1730-0703
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Judycki J.: Nawierzchnie podatne i półsztywne. porównanie katalogów typowych konstrukcji// Magazyn Autostrady. -., nr. nr 5 (2012), s.112-120
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 317 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi