Nawierzchnie w portach morskich i terminalach kontenerowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nawierzchnie w portach morskich i terminalach kontenerowych

Abstrakt

Nawierzchnie w portach i terminalach kontenerowych poddawane są znacznie większym obciążeniom jednostkowym niż na drogach, ale sumaryczna liczba obciążeń jest dużo mniejsza. Obecnie stosuje się nawierzchnie asfaltowe, z kostki betonowej, z płyt betonowych monolitycznych i z prefabrykatów betonowych, na podbudowach zasadniczych z betonu, chudego betonu i kruszywa związanego lub niezwiązanego cementem oraz na podbudowach pomocniczych z kruszywa naturalnego lub stabilizowanego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Drogownictwo nr R. 61, strony 92 - 97,
ISSN: 0012-6357
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Judycki J.: Nawierzchnie w portach morskich i terminalach kontenerowych// Drogownictwo. -Vol. R. 61., nr. nr 3 (2006), s.92-97
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 175 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi