Naziemne systemy radionawigacji morskiej i lotniczej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Naziemne systemy radionawigacji morskiej i lotniczej

Abstrakt

W artykule przedstawiono opis najbardziej znanych naziemnych systemów hiperbolicznych, które zostały zbudowane dla potrzeb radionawigacji morskiej i/lub lotniczej. Niektóre z nich obecnie już nie funkcjonują, np. GEE, OMEGA, DECCA, ale warto znać podstawy ich działania, gdyż w owym czasie stały się pierwowzorem dla systemów obecnie rozwijanych, tj. LORAN-C czy eLORAN.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne strony 47 - 55,
ISSN: 1230-3496
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Stefański J.: Naziemne systemy radionawigacji morskiej i lotniczej// Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., nr. nr 2-3 (2010), s.47-55
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 29 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi