Necessity for and possibility of application of the theory of semi-markov processes to determine reliability of diagnising systems - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Necessity for and possibility of application of the theory of semi-markov processes to determine reliability of diagnising systems

Abstrakt

W opracowaniu uzasadniono konieczność określenia niezawodności systemów diagnozujących (SDG) do sformułowania diagnozy o stanie dowolnego urządzenia technicznego jako systemu diagnozowanego (SDN). Wykazano, że znajomość niezawodności SDG umożliwia określenie wiarygodności diagnozy. Przyjęto, że wiarygodność diagnozy może być określona jako właściwość diagnozy określająca stopień rozpoznania przez system diagnozujący (SDG) rzeczywistego stanu systemu diagnozowanego (SDN), którym może być dowolne urządzenie, zaś za miarę diagnozy przyjęto prawdopodobieństwo warunkowe p(S*/K*) pojawienia się (istnienia) stanu S* urządzenia (SDN) pod warunkiem, że obserwowany jest wektor K* wartości parametrów diagnostycznych implikowanych przez ten stan, przy określonej niezawodności SDG. Zaś za miarę niezawodności SDG przyjęto prawdopodobieństwo tego, że w czasie badań diagnostycznych i kolejnych wnioskowań diagnostycznych prowadzących do opracowania diagnozy o stanie SDN, system SDG będzie w stanie zdatności. Zwrócono uwagę, że do podjęcia decyzji eksploatacyjnej potrzebna jest nie tylko znajomość wiarygodności diagnozy, lecz także konsekwencji (c) podjęcia danej decyzji należących do zbioru decyzji możliwych do podjęcia w danej sytuacji eksploatacyjnej. Zaproponowano zastosowanie bayesowskiej statystycznej teorii decyzji do podejmowania decyzji eksploatacyjnych. Zastosowano najprostszy model decyzyjny, w którym przyjęto, że może być podjęta tylko jedna spośród dwóch możliwych do podjęcia decyzji eksploatacyjnych: 1) wykonać najpierw odpowiednią obsługę profilaktyczną eksploatowanego urządzenia (SDN), w celu odnowy jego własności użytkowych a następnie przystąpić do wykonania zadania, 2) nie wykonywać obsługi profilaktycznej tego urządzenia, lecz rozpocząć wykonywanie zleconego zadania. Do określenia niezawodności SDG zastosowano teorię procesów semi-Markowa, która umożliwiła opracowanie modelu niezawodnościowego SDG w formie siedmiostanowego procesu semimarkowskiego (dyskretnego w stanach i ciągłego w czasie) zmian stanów SDG.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Journal of Polish CIMEEAC nr 7, strony 45 - 54,
ISSN: 1231-3998
Język:
angielski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Girtler J.: Necessity for and possibility of application of the theory of semi-markov processes to determine reliability of diagnising systems// Journal of Polish CIMAC. -Vol. 7., nr. no. 2 (2012), s.45-54
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 31 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi