Negocjacyjna metoda generowania protokołu uzgodnień na platformie EBXML - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Negocjacyjna metoda generowania protokołu uzgodnień na platformie EBXML

Abstrakt

Celem standardu ebXML jest ustanowienie globalnej platformy dla biznesu elektronicznego, umożliwiającej dowolnym przedsiębiorstwom( bez względu na ich wielkość i lokalizację)poszukiwanie partnerów handlowych i realizowanie transakcji kupna-sprzedaży w oparciu o wymianę dokumentów elektronicznych o strukturze logicznej opisanej w XML.Podstawą do nawiązania kontaktu przez dowolny podmiot jest publikowany przez niego w specjalnym rejestrze dokument CPP(ang. cooperation protocol profile). Strony nawiązujące kontakt w celu dokonania transakcji uzgadniają na podstawie swoich indywidualnych CPP dokument wynikowy CPA(ang. cooperation protocol agreement)- stanowiący podstawę do orkiestracji usług dostępnych w sieciach za pomocą których realizowana jest transakcja. Główną przeszkodą w upowszechnianiu standardu ebXML jest możliwość skonfliktowania dokumentów CPP, uniemożliwiająca generację zadowalającego obie strony dokumentu CPA. W artykule zaproponowano metodę rozstrzygania takich konfliktów w oparciu o automatyczne negocjacje, wykorzystujące funkcję korzyści odwzorowującą strukturę dokumentów CPP i reprezentującą hierarchię negocjowanych zagadnień.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr T. 1, strony 279 - 286,
ISSN: 1732-1166
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Kaczorek J.: Negocjacyjna metoda generowania protokołu uzgodnień na platformie EBXML// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. T. 1., nr. nr 9 (2011), s.279-286
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 45 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi