Negocjacyjny model weryfikacji wiedzy w wirtualych zespołach roboczych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Negocjacyjny model weryfikacji wiedzy w wirtualych zespołach roboczych

Abstrakt

zaproponowano medel interakcji dwukierunkowej oparty na negocjacjach i przeznaczony do rozwiązywania problemów związanych z akwizycją zasobów ludzkich (eksperckich) dla potrzeb rozproszonych systemów decyzyjnych i diagnostycznych, szczególnie systemów zarządzania sytuacjami kryzysowymi. Uzyskane wyniki eksperymentalne potwierdzają adekwatność przyjętego modelu, którego wdrożenie w formie usługi sieciowej jest planowane w przyszłości.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Wiszniewski B., Karpowicz Ł.: Negocjacyjny model weryfikacji wiedzy w wirtualych zespołach roboczych // . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 4 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi