Network on Chip implementation using FPGAs resources - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Network on Chip implementation using FPGAs resources

Abstrakt

W artykule przedstawiono implementację sieci typu ''Network on Chip'' w układach FPGA. Sieci typu ''Network on Chip'' stały się bardzo interesującym i obiecującym rozwiązaniem dla systemów typu ''System on Chip'' które charakteryzują się intensywną komunikacją wewnętrzną. Ze względu na inne paradygmaty projektowania nie ma obecnie dostępnych efektywnych platform do budowy prototypów sieci typu ''Network on Chip'' i ich weryfikacji. Cyfrowe systemy są zazwyczaj weryfikowane w układach FPGA, jednak układy FPGA nie są dobrze dopasowane do implementacji systemów ''Network on Chip''. W artykule przedstawiono sposoby implementacji sieci typu ''Network on Chip'' w układach FPGA. Przedstawiono nowe rozwiązania sieci ''Network on Chip'' wykorzystujące specyficzne zasoby FPGA takie jak: globalne sieci zegara, dedykowane sieci carry i moduły SRL-16. Rozwiązania te pozwalają na bardzo efektywną implementację niektórych rodzajów sieci ''Network on Chip''.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr T. 11, strony 747 - 752,
ISSN: 1732-1166
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Kłosowski M.: Network on Chip implementation using FPGAs resources// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. T. 11., (2006), s.747-752
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi