Neural nets application in diagnostics of industrial robots - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Neural nets application in diagnostics of industrial robots

Abstrakt

Przedstawiono wyniki wstępnych badań nad możliwością zastosowania sztucznych sieci neuronowych w procesie diagnozowania stanu technicznego robotów przemysłowych z napędem elektrycznym. Omówiono proces projektowania sieci neuronowych, za pomocą których realizowano liniową predykcję zmian dokładności pozycjonowania jednokierunkowego robota IRB 6 powstających przy różnych obciążeniach i prędkościach manipulatora podczas pracy z celowo wprowadzanymi, lub bez symulowanych uszkodzeń napędu jednej z jego osi. Przeprowadzono dyskusję nad doborem architektury sieci oraz metodyką uczenia sieci na bazie uzyskanych w laboratorium na stanowisku badawczym przebiegów jednokierunkowych charakterystyk dokładnościowych. Osiągnięte rezultaty odniesiono do wyników, które uzyskano podczas typowych pomiarów diagnostycznych robota IRB 6.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
ukraiński
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Rożnowski G.: Neural nets application in diagnostics of industrial robots// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 52 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi