Neural nets application in diagnostics of industrial robots - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Neural nets application in diagnostics of industrial robots

Abstrakt

Przedstawiono wyniki wstępnych badań nad możliwością zastosowania sztucznych sieci neuronowych w procesie diagnozowania stanu technicznego robotów przemysłowych z napędem elektrycznym. Omówiono proces projektowania sieci neuronowych, za pomocą których realizowano liniową predykcję zmian dokładności pozycjonowania jednokierunkowego robota IRB 6 powstających przy różnych obciążeniach i prędkościach manipulatora podczas pracy z celowo wprowadzanymi, lub bez symulowanych uszkodzeń napędu jednej z jego osi. Przeprowadzono dyskusję nad doborem architektury sieci oraz metodyką uczenia sieci na bazie uzyskanych w laboratorium na stanowisku badawczym przebiegów jednokierunkowych charakterystyk dokładnościowych. Osiągnięte rezultaty odniesiono do wyników, które uzyskano podczas typowych pomiarów diagnostycznych robota IRB 6.

Cytuj jako

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
ukraiński
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Rożnowski G.: Neural nets application in diagnostics of industrial robots// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi