Neuro-wavelet damage detection technique in beam, plate and shell structures with experimental validation - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Neuro-wavelet damage detection technique in beam, plate and shell structures with experimental validation

Abstrakt

Niniejsza praca poświęcona jest technice diagnostyki konstrukcji bazującej na transfor-macie falkowej oraz sztucznych sieciach neuronowych (tzw. system neuro-wavelet). Zastosowanie analizy falkowej pozwala na lokalizację uszkodzeń wymagającą mini-malnej ilości danych wejściowych. W tym celu niezbędna jest tylko odpowiedź kon-strukcji pomierzona w wielu punktach. Poprawę efektywności lokalizacji zniszczeń uzyskano poprzez użycie sztucznej sieci neuronowej. Nauczona sieć neuronowa po-prawnie rozpoznaje miejsce położenia uszkodzeń, nawet w przypadkach, gdy określenie położenia uszkodzenia nie było możliwe bezpośrednio z obliczonych współczynników falkowych. Zaproponowana metoda została sprawdzona eksperymentalnie na przykła-dach konstrukcji belkowych, płytowych i powłokowych.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
Journal of Theoretical and Applied Mechanics nr 48, strony 579 - 604,
ISSN: 1429-2955
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Rucka M., Wilde K.: Neuro-wavelet damage detection technique in beam, plate and shell structures with experimental validation// Journal of Theoretical and Applied Mechanics. -Vol. 48, nr. isss. 3 (2010), s.579-604
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi