New approach based on solid-phase extraction for the assessment of organic compound pollutions in so-called pharmaceutically pure water - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

New approach based on solid-phase extraction for the assessment of organic compound pollutions in so-called pharmaceutically pure water

Abstrakt

Opisano mozliwość zastosowania nowej procedury analitycznej opartej na wykorzystaniu techniki ekstrakcji do fazy stałej (na etapie izolacji i wzbogacania analitów) do oznaczania śladowych ilości zanieczyszczeń organicznych w wodzie specjalnej czystości używanej do celów farmaceutycznych.Próbka badanej wody jest przepuszczana przez złoże sorbenta, które jest osuszane za pomocą strumienia oczyszczonego powietrza, przed etapem termicznej desorpcji związkow organicznych zatrzymanych na złożu sorbenta i ich skierowniu (w strumieniu gazu nośnego) do kolumny chromatografu gazowego. Rozdzielone związki są oznaczane z wykorzystaniem spektrometrii mas (SPE-TD-GC-MS). W wodzie wykorzystywanej do celów farmaceutycznych stwierdzono obecność związkow organicznych z grupy aldehydow, kationów, alkoholi, estrów oraz węglowodorów.

Cytowania

  • 2

    CrossRef

  • 1

    Web of Science

  • 1

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY nr 391, strony 1941 - 1949,
ISSN: 1618-2642
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Staniszewska M., Wolska L., Namieśnik J.: New approach based on solid-phase extraction for the assessment of organic compound pollutions in so-called pharmaceutically pure water// ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY. -Vol. 391., nr. nr 5 (2008), s.1941-1949
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1007/s00216-008-2072-2
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 27 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi