New approach to computer aided design of coupled resonator filters - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

New approach to computer aided design of coupled resonator filters

Abstrakt

W niniejszej pracy zastosowane zostały gradientowa metoda optymalizacji oraz nowa definicja funkcji celu do projektowania filtrów mikrofalowych. Definicja funkcji celu została oparta na badaniu położenia zer i biegunów funkcji przenoszenia optymazlizownanych układów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Journal of Telecommunications and Information Technology strony 3 - 7,
ISSN: 1509-4553
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Kozakowski P., Mrozowski M.: New approach to computer aided design of coupled resonator filters// Journal of Telecommunications and Information Technology. -., nr. 1 (2003), s.3-7
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi