New digital aids for pateints after laryngectomy - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

New digital aids for pateints after laryngectomy

Abstrakt

Powrót do prawidłowej komunikacji z otoczeniem pacjentów po laryngektomii jest możliwy poprzez wykształcenie zastępczej mowy przełykowej lub gardłowej a w pozostałych przypadkach, kiedy się to nie udaje, poprzez zastosowanie elektronicznych protez (wibratorów szyjnych) wprowadzających w drgania tkanki dna jamy ustnej i szyi. Nawet, gdy dochodzi do wykształcenia mowy zastępczej, jakość mowy artykułowanej przełykowo jak i artykułowanej z zastosowaniem wibratorów elektromechanicznych na ogół znacznie odbiega od oczekiwań. Dostępne na rynku wibratory wykonane są według przestarzałych nieaktualnych koncepcji, z zastosowaniem technologii. Wynikiem tego są duże rozmiary sztucznych krtani i zła jakość tworzonego głosu. Realizowany projekt zakłada skonstruowanie aparatu z zastosowaniem najnowszych komponentów i technik komputerowych, co spowoduje miniaturyzację urządzenia a ponadto poprawi w sposób zasadniczy jakość wytwarzanego głosu. Założono dwa sposoby tworzenia głosu - bezpośredni i pośredni. Pierwszy wykorzystuje małe urządzenie wibracyjne do wzbudzania głosu oraz specjalnie skonstruowany zminiaturyzowany wzmacniacz z cyfrowym przetwarzaniem mowy w jego torze. Zastosowanie cyfrowego przetwarzania mowy umożliwi znaczącą poprawę jej jakości poprzez odfiltrowanie niepożądanych zakłóceń pochodzących od wibracji, szumów i świstów oraz chrypienia. Pomocniczy sposób tworzenia głosu będzie wykorzystywał komputery typu palmtop, dla których przygotowano program syntezy mowy. Poprawę diagnostyki przed i pooperacyjnej oraz procesu rehabilitacji pacjentów, umożliwia opracowane oprogramowania do komputerowej analizy mowy. W konsekwencji opracowywane pomoce elektroniczne umożliwią chorym szybszą rehabilitację i naturalną komunikację werbalną z otoczeniem. Projekt jest realizowany przez zespół specjalistów z Politechniki Gdańskiej we współpracy z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Akademią Medyczną w Gdańsku.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Czyżewski A., Kozłowski J., Kulesza M., Odya P., Szkiełkowska A.: New digital aids for pateints after laryngectomy// Audiofonologia (Suplement).. -., (2006),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi