New domino reaction. One pot synthesis of 4,7-dihydroxythioaurone derivatives from benzaldehydes and 4-acetyl-2-oxo-benz[1,3]oxathiole - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

New domino reaction. One pot synthesis of 4,7-dihydroxythioaurone derivatives from benzaldehydes and 4-acetyl-2-oxo-benz[1,3]oxathiole

Abstrakt

Dogodna metoda syntezy pochodnych 4,7-dihydroksytioauronów poprzez rekcję typu ''one pot'' aldehydu benzoesowego z 4-acetylo-2-oxo-benz[1,3]oxatiolem i octanem piperydyny w środowisku DMSO. Strukturę związku udowodniono metodami NMR. Układ tioauronowy powstaje w wyniku trzech kolejnych reakcji: otwarcia pierścienia oksatiolonowego, utleniania powstałego ugrupowania merkaptanowego i kondensacji z aldehydem benzoesowym.

Cytowania

  • 1 7

    CrossRef

  • 1 8

    Web of Science

  • 1 8

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Konieczny M., Konieczny W., Wolniewicz S., Wierzba K., Suda Y., Sowiński P.: New domino reaction. One pot synthesis of 4,7-dihydroxythioaurone derivatives from benzaldehydes and 4-acetyl-2-oxo-benz[1,3]oxathiole // . -., (2005),
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1016/j.tet.2005.06.107
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi